مساله «حجاب» ؛ کارزار جنگ ترکیبی

مساله «حجاب» ؛ کارزار جنگ ترکیبی

مساله حجاب، امری فطری، فراملی و فرامذهبی است . در همه تمدن های کهن و ادیان الهی پوشش و حجاب زنان، جایگاه خاصی داشته و مورد توافق همه مذاهب اسلامی است. ازآنجا که پوشش اجتماعی وحجاب اسلامی از موضوعات اجتماعی و حقی الهی است و نه فردی، حاکم اسلامی مکلف است تا در راستای حفظ نظام اسلامی، برقراری و حفظ امنیت، منع از اشاعه فحشا و دفع مفاسد اجتماعی، تامین منافع مادی و سعادت اخروی، برمبنای اصل امر به معروف و نهی ازمنکر و قاعده فقهی تعزیر، این واجب الهی را در سطح اجتماع پیاده سازد.

به گزارش هنر برتر، جام جم نوشت: با نگاهی به سیر تاریخی ایران مشخص می شود بعد از انقلاب اسلامی با رویکرد تازه ای که با بهره گیری از آیات قرآن و احکام اسلامی به زن شد که مقام معظم رهبری نیز از آن به عنوان الگوی سوم زن مسلمان یاد می کنند، مساله حجاب زنان و به موازات آن، حضور فعال در عرصه های مختلف جامعه و حذف نگاه ابزاری به آنها، تبدیل به خاری در چشم دشمنان شده که بارها با استفاده از روش های مختلف مثل شخصی نشان دادن این موضوع و استفاده از تعابیر مختلفی چون حجاب اجباری، سعی در مقابله آن با هدف ضربه به نظام جمهوری اسلامی و تحقق اغراض خود کرده اند.

ایران اسلامی چند سال است که در میدان کارزار جنگ ترکیبی با دشمنان به سر می برد، چراکه دشمنان سلطه طلب از اقتدار و پیشرفت کشور در پرتو حرکت انقلاب اسلامی و حضور فعال زنان باحفظ حجاب درعرصه های مختلف، به شدت عصبانی هستند ودرطول این سال ها بارها با به راه انداختن جریانات مختلف سعی در ایجاد ناامنی وتشویش درجامعه به منظور تحقق اغراض سیاسی خود داشتند.

یک صحنه بارز این جنگ ترکیبی، اغتشاشات سال 1401 بود که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی سال گذشته خود عامل اصلی آن رادستگاه های جاسوسی دانستند و گفتند: «دراغتشاشات پاییز گذشته[سال 1401]، اینها مساله زن رابهانه کردند،هیاهو راه انداختند؛پشت قضیه هم دستگاه های جاسوسی دشمن ها بودند، [یعنی] دولت های غربی».در کشورما به ویژه ازبعد انقلاب اسلامی به دلیل وجود تقیدات دینی و احکام اسلامی، مساله حجاب همیشه امری پذیرفته شده و مقدس در میان مردم و اقشار جامعه بوده اما در طول این سال ها، دشمن چالش آفرینی حول موضوع زنان و حجاب اسلامی را تاجایی ادامه داد تا آن را به یک چالش تحمیلی تبدیل کرد.

موضوعی که رهبر معظم انقلاب نیز در خصوص آن می فرمایند: « مساله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده ؛ این را تحمیل کردند. کسانی نشستند، نقشه کشیدند، برنامه ریزی کردند که حجاب بشود یک مساله در کشور ما. در حالی که چنین مساله ای در کشور وجود نداشت ؛ مردم با شکل های مختلف داشتند زندگی می کردند.»در ابتدای جریان سازی های اخیر دشمنان با به کارگیری ترفندهای تبلیغاتی مختلف و استفاده از تمام ظرفیت رسانه های غربی، سعی کردند تا این گونه القا کنند که بی حجابی خواست مردم ایران است و این جریان از درون جامعه شکل گرفته و یک موضوع کاملا اجتماعی است اما مانورهای سیاسی دشمنان بر این مساله و پیگیری اهداف مغرضانه آنها، طراحی و شبکه سازی دشمنان را عیان کرد.

همچنین تحلیل دقیق تر و بررسی عمیق تر این مساله نشان داد که هدف نهایی دشمن صرفا برداشتن حجاب بانوان نبود بلکه بنابر فرموده مقام معظم رهبری: «این اول کار است، این آخر کار نیست ؛ هدف این نیست. هدف دشمنان این است که وضع کشور را به وضعیت قبل از انقلاب به وضعیت دوران طاغوت برگردانند؛ آن وضع فضاحت باری که آن روز وجود داشت. قصد اینها این است که آن حالت را به تدریج تکرار کنند. این اول کار است.» هرچند دشمنان تلاش کردند تا این جریانات را با پوشش دفاع از حق اجتماعی زنان پیش ببرند اما حقیقت این است که در این جنگ ترکیبی پیچیده، دشمن ارزش ها و باورهای دینی و سیاسی مردم را هدف گرفته و حضرت آیت ا… خامنه ای نیز در تحلیل اهداف این اقدامات می فرمایند: «یکی از عواملی که برای بیرون بردن مردم از صحنه به کار می گیرند، بی اعتقاد کردن مردم و بی اعتنا کردن مردم به عوامل حضور، شجاعت و قدرت است که در راسش ایمان دینی است، در راسش تشرع است…دشمن مشغول کار است…مساله حجاب و این قضایای حجاب را با این چشم نگاه کنید.» 
     
راهبرد دشمن، ایجاد اختلاف است 
بنابر آنچه گفته شد حجاب اسلامی یک واجب شرعی است که رعایت آن در عرصه عمومی و اجتماعی جامعه اسلامی ضروری است اما با وجود اهمیت این مساله، هستند کسانی که در این زمینه سهل انگاری می کنند. حال سوال این است، نقش حکومت در مواجهه بااین افراد چیست؟ رهبر معظم انقلاب در این خصوص می فرمایند: «آن کسانی که حجاب را به طور کامل رعایت نمی کنند، اینها را نباید متهم کرد به بی دینی و ضدانقلابی…بدحجابی یا ضعف حجاب درست نیست اما این موجب نمی شود که ما این [افراد] را از حوزه دین و انقلاب و مانند اینها خارج بکنیم و خارج بدانیم».  چراکه رهبری نیز بارها گوشزد کرده اند که «هدف دشمن به زانو درآوردن انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است…راهبرد چیست؟ ایجاد اختلاف، ایجاد بی اعتمادی…اختلافات را نباید تبدیل کرد به گسل. یک وقت [بحث] «زن» را مطرح می کنند…برای این که اختلاف ایجاد کنند؛ راهبرد دشمن ایجاد اختلاف است. البته تاکتیک ها مختلف است ؛ هر زمانی با یک تاکتیک ؛ عمده تاکتیک هم دروغ پردازی و شایعه سازی است ؛ این کارها را می کنند برای این که بتوانند اختلاف ایجاد کنند.». 

مسیولیت مهم حکومت اسلامی در زمینه حجاب
شریعت اسلام، دربرگیرنده احکام ثابت و جاودان است. این احکام به زمان حضور معصومان(ع) اختصاص ندارد بلکه در زمان غیبت نیز لازم الاجرا هستند. در اندیشه شیعی، حکومت مشروع در زمان غیبت که به عهده فقیه جامع الشرایط است، مسیولیت اجرای همه این احکام را به عهده دارد. از سوی دیگر، حجاب یکی از احکام اسلام و از واجبات آن است و امری اجتماعی به شمار می آید. بر همین اساس در درجه اول خود بانوان و سپس مسیولان کشور در زمینه رعایت حجاب مسیولیت هایی دارند که باید به آن عمل کنند. رهبری این موضوع را این گونه توضیح می دهند: «در دولت، در قوه قضاییه، در بخش های مختلف در این زمینه مسیولیت وجود دارد که بایستی به مسیولیت های قانونی و شرعی خودشان عمل کنند. خود بانوان ما بیش از همه در این زمینه مسیولیت دارند و رعایت کنند جنبه حجاب اسلامی را».دلیل این که بخش عمده ای از این مسیولیت به خود بانوان واگذار شده این است که به فرموده رهبری: «از لحاظ شرعی، حجاب یک حکم مسلم شرعی است یعنی برای بانوان، پوشاندن غیر از صورت و دو دست ــ وجه و کفین ــ واجب است ؛ این چیزی است که از آن صرف نظر نمی شود کرد. مردم ما مسلمانند، مقیدند، متعبدند، بانوان ما متعبدند، باید رعایت کنند این را؛ حکم شرع است. یک نگاه، نگاه قانونی است ؛ قانون واجب الاطاعه است و در این زمینه، حکم قانونی وجود دارد؛ رعایت حکم قانون برای همه واجب است. چه آن کسانی که به شرع معتقدند، چه حتی آن کسانی که به شرع هم معتقد نیستند، قانون را بایستی رعایت کنند.»

پایان خبر هنر برتر

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "مساله «حجاب» ؛ کارزار جنگ ترکیبی" هستید؟ با کلیک بر روی عمومی، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "مساله «حجاب» ؛ کارزار جنگ ترکیبی"، کلیک کنید.