استان کرمان با دو زلزله بزرگتر از 4 و قطب انرژی کشور با زمینلرزه 3 لرزیدند

استان کرمان با دو زلزله بزرگتر از 4 و قطب انرژی کشور با زمینلرزه 3 لرزیدند

در هفته گذشته استان کرمان با زلزله های 3، 3.8، 4.6 و 4.7 لرزید، همچنین عسلویه با زلزله ای به بزرگای 3 لرزید.

به گزارش هنر برتر، در هفته گذشته استان کرمان با زلزله های 3 در شهداد، 3.8 در فاریاب، 4.6 در سیرچ و 4.7 در بلوک لرزید.

همچنین مسجد سلیمان استان خوزستان با زلزله ای به بزرگای 3.4 و عسلویه استان بوشهر با زلزله ای به بزرگای 3 لرزیدند.

در اینچه برون استان گلستان زلزله 2.5، در دوزین این استان زلزله 3.4 و در مراوه تپه استان گلستان زلزله 3.2 رخ داد.

شنبه 8 اردیبهشت 

در نصرت آباد استان سیستان و بلوچستان زلزله 2.9 و در سرخون استان چهارمحال و بختیاری زلزله 2.5 رخ داد.

یکشنبه 9 اردیبهشت 

در اینچه برون استان گلستان زلزله 2.5، در قلعه خواجه استان خوزستان زلزله 2.8، در ریز استان بوشهر زلزله 2.8، در فراشبند استان فارس زلزله 2.9 و در دهرم استان فارس زلزله 2.6 رخ داد. 

فاریاب استان کرمان با زلزله ای به بزرگای 3.8 در عمق 16 کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه ای در 39 کیلومتری فاریاب و 46 کیلومتری بلوک استان کرمان و 68 کیلومتری سرگز استان هرمزگان گزارش شد. 

نقده استان آذربایجان غربی زمینلرزه ای به بزرگای 3.3 در عمق 11 کیلومتری را تجربه کرد که رومرکز آن در 6 کیلومتری نقده، 16 کیلومتری نالوس و 17 کیلومتری گردکشانه این استان بوده است. زلزله 2.8 از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه بوده است. 

در مسجد حضرت ابوالفضل استان سیستان و بلوچستان زمینلرزه ای به بزرگای 3.1 در عمق 8 کیلومتری ثبت شد که کانون آن در 18 کیلومتری مسجد حضرت ابوالفضل و 80 کیلومتری گلمورتی استان سیستان و بلوچستان و 65 کیلومتری محمدآباد ریگان استان کرمان بوده است.

مسجد سلیمان استان خوزستان زلزله ای به بزرگای 3.4 در عمق 16 کیلومتری را تجربه کرد و رومرکز آن در 19 کیلومتری مسجد سلیمان، 19 کیلومتری قلعه خواجه و 44 کیلومتری ایذه این استان به ثبت رسید.

دوزین استان گلستان با زلزله ای به بزرگای 3.4 در عمق 5 کیلومتری لرزید و رومرکز این رخداد لرزه ای در 19 کیلومتری دوزین، 40 کیلومتری گالیکش و 41 کیلومتری مینودشت این استان گزارش شد.

دوشنبه 10 اردیبهشت 

در خورموج استان بوشهر زلزله 2.6 به ثبت رسید.

بویین سفلی استان کردستان با زلزله ای به بزرگای 3.4 در عمق 5 کیلومتری لرزید و رومرکز آن در 9 کیلومتری بویین سفلی، 17 کیلومتری بانه و 20 کیلومتری ارمارده این استان بوده است. 

در جایزان استان خوزستان زلزله ای به بزرگای 3.1 در عمق 7 کیلومتری رخ داد و کانون این رخداد لرزه ای در 18 کیلومتری جایزان، 29 کیلومتری امیدیه و 30 کیلومتری مشراگه این استان گزارش شد.

سه شنبه 11 اردیبهشت 

خورموج استان بوشهر با زلزله ای به بزرگای 3.1 در عمق 6 کیلومتری زمین لرزید و رومرکز آن در 15 کیلومتری خورموج، 24 کیلومتری دلوار و 32 کیلومتری اهرم بوشهر رخ داد.

در خوی استان آذربایجان غربی زلزله 2.6 رخ داد.

جندق استان اصفهان زمینلرزه ای به بزرگای 3.1 در عمق 8 کیلومتری را تجربه کرد که کانون آن در 53 کیلومتری جندق، 93 کیلومتری چوپانان و 104 کیلومتری فرخی استان اصفهان گزارش شد.

مراوه تپه استان گلستان با زمینلرزه ای به بزرگای 3.2 در عمق 6 کیلومتری زمین لرزید که رومرکز آن در 25 کیلومتری مراوه تپه استان گلستان و 49 کیلومتری گرماب استان خراسان شمالی گزارش شد.

چهارشنبه 12 اردیبهشت 

در بردخون استان بوشهر زلزله 2.5، در نصرت آباد استان سیستان و بلوچستان زلزله 2.5، در جم استان بوشهر زلزله 2.9 و در چلگرد استان چهارمحال و بختیاری زلزله 2.7 به ثبت رسید.

سیرچ استان کرمان با زمینلرزه ای به بزرگای 4.6 در عمق 10 کیلومتری زمین لرزید و رومرکز آن در 27 کیلومتری سیرچ، 29 کیلومتری شهداد و 34 کیلومتری کرمان این استان گزارش شد.

پنج شنبه13 اردیبهشت

در شوسف استان خراسان جنوبی زلزله 2.8 رخ داد.

در بلوک استان کرمان زمینلرزه ای به بزرگای 4.7 در عمق 9 کیلومتری زمین رخ داد که کانون این رخداد لرزه ای در 7 کیلومتری بلوک، 29 کیلومتری فاریاب و 30 کیلومتری کهنوج این استان بوده است.

جمعه 14 اردیبهشت 

در ایذه استان خوزستان زلزله ای به بزرگای 3.5 در عمق 10 کیلومتری رخ داد و کانون این رخداد لرزه ای در 22 کیلومتری ایذه، 36 کیلومتری قلعه خواجه و 41 کیلومتری مسجد سلیمان این استان بوده است.

 عسلویه استان بوشهر با زلزله ای به بزرگای 3 در عمق 14 کیلومتری زمین لرزید که رومرکز آن در 8 کیلومتری عسلویه استان بوشهر و 14 کیلومتری گله دار و 21 کیلومتری اسیر استان فارس گزارش شد.

در شهداد کرمان زلزله ای به بزرگای 3 در عمق 15 کیلومتری زمین رخ داد که رومرکز آن در 25 کیلومتری شهداد، 26 کیلومتری سیرچ و 36 کیلومتری اندوهجرد استان کرمان گزارش شد.

پایان خبر هنر برتر

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "استان کرمان با دو زلزله بزرگتر از 4 و قطب انرژی کشور با زمینلرزه 3 لرزیدند" هستید؟ با کلیک بر روی حوادث، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "استان کرمان با دو زلزله بزرگتر از 4 و قطب انرژی کشور با زمینلرزه 3 لرزیدند"، کلیک کنید.